info@adverem.nl
+ 31 (0)6-55 17 33 76

Ondernemers

Ons dienstenpakket bestaat onder meer uit de volgende werkzaamheden die wij voor u kunnen verrichten:

Administratie/Jaarrekening:
● Verzorgen en begeleiden van uw financiële administratie
● Begeleiding starters/startersadvies
● Samenstellen jaarrekening inclusief analyses en kengetallen
● Tussentijdse rapportages
● Opstellen van begrotingen en liquiditeitsprognoses
● Salarisadministratie
● Berekenen en elektronisch verzenden aangifte omzetbelasting
● Aanvragen VAR-verklaring

Fiscaal:
● Aangifte inkomstenbelasting
● Aangifte vennootschapsbelasting
● Aangifte erfbelasting
● Aangifte dividendbelasting
● Aanvragen van toepassing zijnde toeslagen
● Fiscale adviezen

Salarisadministratie:
De volgende werkzaamheden kunnen wij uitvoeren:

● Verwerken en aanleveren van de salarisstrook
● Verwerken van de maandelijkse journaalposten
● Verzorgen van de maandelijkse aangifte loonheffingen
● Verzorgen jaaropgave
● Opstellen van concept-arbeidsovereenkomsten
● Het voeren van relevante correspondentie